Prevencija.ba Logo
Search

Završen Trening trenera za preventivni program Ko zapravo pobjeđuje?

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE već dvije školske godine uspješno provodi program prevencije kockanja kod mladih Ko zapravo pobjeđuje? i u procesu je preuzimanja vlasništva nad programom. Od 2. do 4. novembra 2023. godine održan je završni Trening trenera koji je bio preduslov za preuzimanje licence, a učestvovale su saradnice iz Udruženja NARKO-NE i vanjske saradnice koje su već provodile Program u školama, a koje su sada licencirane trenerice za dalje vođenje obuka za provoditelje programa u školama.

Edukatori treninga bio je naučno-istraživački tim sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Prof.dr.sc. Neven Ricijaš, Izv.prof.dr.sc. Dora Dodig Hundrić, prof.soc.ped Sanja Radić-Bursać i prof.soc.ped. Ana Rakić.

Kada je NARKO-NE iskazao interes da je ovakav jedan preventivni program potreban i u BiH, budući da, kao i Hrvatska, ima rizičan društveni kontekst vezan uz dostupnost i pristupačnost igara na sreću maloljetnicima, mi smo se rado odazvali toj suradnji. Kroz pilotiranje programa pokazali su se dobri rezultati, njegovi učinci su vrlo slični kao u Hrvatskoj. Mi znamo način i kvalitet rada NARKO-NE-a, znamo standarde kojima se rukovode pri kreiranju intervencija i u tom smislu smo imali povjerenje da će program zadržati one standarde koji su nama bitni da se zadrže, ističe Neven Ricijaš profesor i voditelj preventivnog programa Ko zapravo pobjeđuje? u Hrvatskoj.

Ricijaš dalje ističe da NARKO-NE sada ima punu autonomiju nad programom za dalju implementaciju i diseminaciju, a za sve konsultacije oko evaluacije ili eventualne modifikacije programa oni stoje na raspolaganju.

Udruženje NARKO-NE, osim u Kantonu Sarajevo, uz podršku Instituta razvoj mladih KULT, a u saradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli širi realizaciju programa i na Tuzlanski kanton. Sanela Pekić, stručna saradnica za programe prevencije u školama u NARKO-NE-u osvrnula se važnost provedbe programa u BiH:

Program se evaluira i imamo zvanične pokazatelje da je efikasan. Značajno je da program ne podrazumijeva samo rad s učenicima, nego i sa nastavnicima i sa roditeljima tako da poruka koju ovaj program ima bude usmjerena na sve ciljne grupe koje su važne za kontinuiranu prevenciju ovisnosti o kockanju. Sada NARKO-NE ima odgovornost da se ovaj program dalje implementira dosljedno, u skladu s naučnim postavkama na kojima se temelji ovaj program.

Sanja Radić-Bursać, socijalna pedagoginja iz Hrvatske ističe da je izazov raditi na ovu temu s mladima i da je jako bitno da provoditelji budu izuzetno kompetentni. Pri kreiranju programa pazilo se na karakteristike razvojne dobi adolescenata, program je interaktivan, bez predavanja, radi se kroz iskustveno učenje i argumentirane rasprave i to su modaliteti koji povećavaju motivaciju učenika i učenica za sudjelovanje.

Azra Halilović