Prevencija.ba Logo
Search

Zalažemo se za zdravo i sigurno radno okruženje

Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu
Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization) obilježava 28. aprila Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu. Organizacija je posvećena unapređivanju mogućnosti da ljudi imaju pristojne uvjete za rad, slobodu, jednakost, sigurnost i ljudsko dostojanstvo u svom produktivnom radu.

Upravo zato što odrasli na radnom mjestu provode značajnu količinu vremena, omjer zadovoljavajućeg i nezadovoljavajućeg iskustva može značajno utjecati na zdravlje i dobrobit zaposlenika/zaposlenica, a na taj način i na njihovu podložnost upotrebi sredstava ovisnosti posebno alkohola, ali i ponašajnim ovisnostima kao što su kockanje, klađenje i sl. što značajno može utjecati na produktivnost u radu i odnose među zaposlenima kao i na kvalitet života.

Vodeći se internacionalnim standardima, Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE djeluje kroz različite životne oblasti koje su značajne za svakog pojedinca i u kojima oni provode većinu svog vremena. Jedna od tih oblasti je i Radno okruženje, a NARKO-NE je trenutno u procesu razvoja preventivnog programa koji će sprovoditi sa svim zainteresiranim ustanovama i kompanijama koje žele spriječiti korištenje i zloupotrebu psihoaktivnih supstanci kod zaposlenika/zaposlenica i stvoriti zdravo radno okruženje.

Prevencija ovisnosti u radnom okruženju postiže se ranom intervencijom zajedno s menadžmentom i zaposlenicima/zaposlenicama koristeći metodologiju preventivnih mjera i smjernica za intervenciju u slučajevima rizika od ovisnosti. Kroz pružanje informacija i edukacije zaposlenih na svim nivoima, oni se senzibiliziraju, detabuizira se problem ovisnosti te se utječe na korporativnu kulturu od konzumacija do tačke trezvenosti.

Kultura zaštite na radu je ona u kojoj se poštuje pravo na sigurno i zdravo radno okruženje na svim nivoima, gdje vlade, poslodavci i radnici/radnice aktivno sudjeluju u osiguravanju takvog radnog okruženja kroz sistem definiranih prava, odgovornosti i dužnosti, a gdje je najveći prioritet dat principu prevencije.

Istraživanja pokazuju kako su benefiti promicanja zdravlja na radnom mjestu višestruke: povećava se dobrobit, zadovoljstvo, produktivnost i zdravstvena svijest zaposlenih, smanjuju se troškovi za kompaniju i zajednicu općenito (smanjene stope bolovanje i odlasci u prijevremenu penziju) te pridonosi očuvanju dobrog imidža kompanija i zdravijem društvu generalno.

Ileana Šnur–Muratagić