Prevencija.ba Logo
Search

Učimo i rastemo – Program “Snažne porodice” realizovan je u Ilijašu i Kaknju

U sklopu programa Snažne porodice tokom novembra i decembra 2023. realizovan je ciklus aktivnosti s porodicama u Ilijašu i Kaknju. Kroz program Snažne porodice jačaju se vještine roditelja/staratelja i djece, a uspješno je 12 porodica u Ilijašu, te 16 porodica u Kaknju ojačalo porodične odnose i međusobnu interakciju.
Koordinatorica programa Alma Hadžiskakić kontinuirano doprinosi kvaliteti provedbe programa, o čemu svjedoče i roditelji koji su prošli kroz program:

Hvala voditeljima programa Snažne porodice a posebno Almi jer poslije njenih savjeta moja djeca rastu jača i snažnija. Naučili smo da postavljamo jasne granice djeci bez osjećaja krivice a da pritom djeca se osjećaju sigurno i zaštićeno sa nama roditeljima. Pričamo više, razumijemo se puno više, a naši porodični prioriteti koje smo sami odredili, su jasni i znamo ih poštovati. Djeca se igraju više u kući, razvijaju moždane vijuge kako Alma kaže, a ja sretno zadovoljno ih gledam. Prije sam mislila da su nestašni, a sada znam da su sretni. – Roditelj
Program je realizovan u Osnovnoj školi Hašim Spahić u Ilijašu u saradnji s Medžlisom Islamske zajednice Sarajevo. Također, s Medžlisom Islamske zajednice Kakanj program je realizovan u njihovom Savjetovalištvu za brak i porodicu.

Podršku za realizaciju programa pružilo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Uzimajući u obzir broj educiranih zaposlenika ustanova socijalne zaštite koji su osnaženi kroz program za dalji rad s porodicama, ministarstva smatraju saradnju između relevantnih ustanova koje rade s porodicama i NARKO-NE-a vrlo značajnom u radu na jačanju porodica.

U razgovoru s voditeljima programa iz Savjetovalištva za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Kakanj, Fatima Talić naglašava kako je svaka porodica jedinstvena, te da im realizovane sesije pomažu da osnaže svoje resurse i snage.
Zakir Ljubović ističe da roditelji postaju svjesniji svoje uloge čak i nakon prve sesije: Rado su komentarisali svaku temu i navodili svoja životna iskustva. Bili su veoma zainteresirani za učešće u realizaciji zadataka.

Ovaj aspekt programa potvrđuje aktualnost tema koje se obrađuju, ukazujući na potrebu za aktivnim učešćem roditelja u odgoju djece.

Edina Sokolović Lazović iz Savjetovališta za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, dijeli inspirativno iskustvo rada u programu Snažne porodice. Ona ističe da su voditeljice ključ uspjeha programa te da su učesnici, prolazeći kroz put ozbiljnosti do olakšanja, dokazali da program ima dubok uticaj na porodične veze.

Program Snažne porodice ostvario je značajan uspjeh čemu svjedoči veliki odziv učesnika i njihova iskustva. Program kontinuirano nastavlja realizaciju i u 2024. godini sa novim porodicama.

Adin Buljubašić