Prevencija.ba Logo
Search

Trening za donosioce odluka o Evropskom prevencijskom kurikulumu

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE u partnerstvu s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine organiziralo je trening 9. – 10. 3. 2022. u Mostaru o Evropskom prevencijskom kurikulumu (EUPC) kojem su prisustvovati predstavnici/predstavnice nadležnih ministarstava i ustanova koji imaju opću ili specijaliziranu ulogu i odgovornost za kreiranje i/ili koordinaciju preventivnih programa. Glavni cilj EUPC edukacija je izgraditi međunarodne prevencijske kapacitete i povećati broj stručnjaka u području prevencije te time smanjiti zdravstvene, socijalne i ekonomske poteškoće povezane s korištenjem psihoaktivnih supstanci.

Evropski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA – European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction) je autor Kurikuluma koji sadrži osnovna načela o naučno zasnovanoj prevenciji u praksi, a trening su vodili Amir Hasanović, izvršni direktor NARKO-NE-a i jedini certificirani trener za EUPC u Bosni i Hercegovini i Andrea Mijatović, zamjenica izvršnog direktora koja trenutno pohađa obuku za EUPC.

Učesnik treninga, šef Odjela za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Dragan Vukadin, osvrnuo se na trening i saradnju između NARKO-NE-a i Ministarstva:

Meni je jako bitno da razumijem materiju naučno zasnovane prevencije kako bih znao ispravno postupiti u svom radu i dalje prenositi znanje svojim kolegama i zagovarati učinkovite preventivne strategije. Ministarstvo sigurnosti BiH pomaže sve one aktivnosti nevladinih organizacija koje su usko vezane za našu oblast, a to je itekako edukacija o Evropskom prevencijskom kurikulumu. Mislim da Udruženje NARKO-NE može mnogo toga da postigne na ovom putu zagovaranja prevencije zasnovane na dokazima u BiH. Trebat će uložiti puno truda i rada, jer se u praksi još uvijek koriste zastarjeli pristupi, ali rezultati će biti vidljivi jer je NARKO-NE organizacija koja je već pokazala stručnost i upornost u svom radu.

Osnovni fokus treninga je bio da se učesnici/učesnice osposobe za primjenu naučno utemeljenih pristupa, da stečeno znanje integriraju u redovnu praksu te da zagovaraju prekid provođenja neučinkovitih i često štetnih pristupa koji su ustaljeni u praksi.

Učesnice ispred Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Nefizu Dizdar (Stručna savjetnica za predškolsko obrazovanje) i Azeminu Gubeljić (Viši stručni saradnik za mlade) pitali smo koliko će moći znanje sa treninga multiplicirati i integrirati u redovnu praksu:

Dvodnevni trening je ponudio inicijalne informacije o važnosti provođenja preventivnih programa zasnovanih na dokazima, uz holistički pristup kontinuirane realizacije usmjerenih preventivnih aktivnosti prema svim faktorima koje utiču na razvoj ličnosti mladih, s posebnim osvrtom na područje prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Smatramo da bismo, nakon učešća na naprednom treningu bile u mogućnosti, interdisciplinarnim pristupom, diseminirati preventivne programe zasnovane na dokazima, s ciljem poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i jačanja interresorne saradnje sigurnosti, zdravstva i obrazovanja, da kroz zajednički rad nastavnog, policijskog i zdravstvenog osoblja imamo priliku stvarati „zajednicu koja brine“.

Evropski prevencijski kurikulum je temelj za edukaciju lokalnih i regionalnih donosioca odluka i politika te kreatore javnog mišljenja koji se bave problemima vezanima uz korištenje psihoaktivnih supstanci. Edukaciju mogu provoditi samo licencirane osobe od strane EMCDDA-a, a NARKO-NE će u 2022. nastaviti provoditi obuke i u drugim regijama BiH.

Azra Halilović