Prevencija.ba Logo
Search

Sarajevo – Poziv za učešće na treningu o Evropskom prevencijskom kurikulumu

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE organizuje trening o Evropskom prevencijskom kurikulumu koji je namijenjen službenicima i službenicama u javnoj upravi koji imaju opću ili specijaliziranu ulogu i odgovornost za kreiranje i/ili koordinaciju preventivnih programa.

Trening, u partnerstvu s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, održat će se 22. i 23. 06. 2022. u hotelu Radon Plaza, Džemala Bijedića 185, Sarajevo.

Evropski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) autor je kurikuluma, a uposlenici/uposlenice NARKO-NE-a su trenutno jedini licencirani treneri/trenerice za Bosnu i Hercegovinu.

Organizator snosi troškove radnih materijala i ishrane tokom trajanja treninga.

S obzirom na ograničen broj mjesta potrebno je izvršiti prijavu putem sljedećeg linka. Rok za prijavu je 13. 06. 2022.

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: andrea.mijatovic@prevencija.ba ili na broj telefona 062 765 441.

*Evropski prevencijski kurikulum (EUPC) je kurikulum obuke o naučno zasnovanoj prevenciji koji ima za cilj promicati primjenu efikasnih modernih pristupa prevenciji korištenja supstanci, te omogućiti dobro informirane izbore o finansiranju i prioritetima implementacije na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou.