Prevencija.ba Logo
Search

Radujemo se dijeljenju znanja s drugima

Radujemo se dijeljenju znanja s drugima

U sklopu saradnje sa Fakultetom političkih nauka u provođenju studentske prakse koja je obavezna za sve studente, imali smo priliku u NARKO-NE-u ugostiti jednog studenta i dvije studentice treće godine Odsjeka za socijalni rad: Merjemu Zahirović, Binasu Šehić i Ajdina Šehovića.
Oni su praksu obavljali u periodu od 22. 11. do 29. 12. 2023. u ukupnom trajanju od 10 dana (50 sati), svakog utorka i petka, a po potrebi i drugim danima u skladu s aktivnostima Udruženja.

Na praksi su se upoznali sa radom i djelovanjem Udruženja, a pored uredskih zaduženja imali su priliku učestvovati i na radionicama i edukacijama koje NARKO-NE provodi sa različitim ciljnim grupama. Sve zapažanja i naučeno bilježili su u Dnevnik rada, a jedan od važnijih zadataka vezanih za njihovu struku je izrada socijalne anamneze i vođenje studije slučaja kako bi naučeno mogli primijeniti u budućnosti u radu s klijentima /korisnicima.

Koliko je praksa u NARKO-NE-u bila korisna studentima rekli su nam oni sami:

Kroz ovaj period, stekla sam brojna nova znanja i vještine koje će mi biti od koristi kako u daljnjem studiranju, tako i u životu općenito. Posebno sam shvatila koliko je okruženje u kojem radimo bitno za naše profesionalno i lično napredovanje. Interakcija s kolegama i mentorima pomogla mi je razviti bolje razumijevanje o radu u zajednici. – Binasa Šehić

Iskustvo u Udruženju NARKO-NE je meni od velike koristi, jer sam se lično usavršila, upoznala profesionalne ljude koji obavljaju svoj posao sa mnogo ljubavi, upoznala sam djecu i volontere iz Udruženja koji su mi polazna tačka za moj daljnji angažman u NARKO-NE-u. – Merjema Zahirović

Moja očekivanja su u potpunosti ostvarena. Upoznao sam se mnogim članovima i volonterima, a aktivnost koja je posebno na mene ostavila dojam je učešće u radionici na temu rad na sebi – poboljšanje komunikacije. Smatram da je to za mlade posebno korisno, kao i druge aktivnosti u kojima sam učestvovao a mogu biti korisne za budućeg socijalnog radnika. – Ajdin Šehović

Mentorica Ileana Šnur- Muratagić osvrnula se na to koliko je ovaj vid prakse koristan za studente/studentice:

Angažman u NARKO-NE-u je od velike vrijednosti za njih da uvide način rada u nevladinom sektoru. Ujedno im omogućava da se susretnu sa različitim zadacima i izazovima i načinom kako da ih riješe, a koji im mogu pomoći nakon završetka studija ako se odluče ili počnu raditi u NVO. Širok spektar djelatnosti u NARKO-NE-u pruža dobru podlogu i za druge poslove u kojima se možda pronađu. Mislim da je važno kao mentorica prenijeti stečeno dugogodišnje znanje ali ih i podstaći da se uključe u volonterske aktivnosti koje će im omogućiti nova poznanstva, druženje i rad na sebi. Kroz aktivnosti u NARKO-NE-u uče o socijalnom radu kao pomažućoj djelatnost čija je podrška usmjerena na unapređenje zdravog života kod mladih, djece i cjelokupnog društva.
Radujemo se što možemo naša znanja podijeliti s drugima i biti motivacija za njihov budući posao i poziv koji su odabrali. S nestrpljenjem očekujemo novu grupu studenata i nove uspomene koje bilježimo u našoj NARKO-NE priči.

Ajsela Kučinar

.