Prevencija.ba Logo
Search

Program snažne porodice realiziran u Bosni i Hercegovini

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE zajedno s partnerima implementiralo je program Snažne porodice (Strong Families)UN agencije United Nations Office on Drugs and Crime u Kantonu Sarajevo u periodu od decembra 2021. do maja 2022. Program se uspješno pokazao u više od 40 zemalja svijeta, a u narednom periodu NARKO-NE će također sprovesti evaluaciju programa i analizirati uspješnost rada s porodicama u Bosni i Hercegovini. Evaluacija se provodi šest mjeseci nakon završetka realizacije programa.

Koji su bili izazovi u radu s porodicama i kako dalje mogu koristiti stečeno znanje i iskustvo bio je fokus završnog sastanka održanog 27.05. 2022. godine s predstavnicima i predstavnicama partnerskih organizacija koji su realizirali program.

Vremenski okvir rada koji je bio zadan po priručniku po kojem se radilo, različite porodične pozadine, drugačije kulturološko okruženje su najčešći izazovi koje su voditelji/voditeljice naveli, ali su istakli da su roditelji iskazali veliki interes za učešće u programu, a pogotovo u zajedničkim aktivnostima sa svojom djecom. Tehnike disanja i tapkanja koje su primjenjivali na sesijama bile su im korisne i rado su ih primjenjivali i kod kuće kada bi se našli u stresnim situacijama.

Vještine i znanja koja su voditelji/voditeljice stekli tokom edukacija i realizacijom programa Snažne porodice mogu nastaviti dalje koristiti u svom svakodnevnom radu. Istakli su da su na ovaj način dobili gotov, naučno utemeljen program, koji će i dalje nastaviti realizirati sa svojim korisnicima. Na taj način dodatno poboljšavaju kvalitet socijalnih usluga koje nude jer će program uvrstiti u godišnji plan i program u svojim ustanovama. Jedan od benefita programa, kako su istakli je svakako taj što se paralelno radi i sa djecom i sa roditeljima, a trajanje od tri sedmice omogućava da veći broj porodica prođe kroz program.

Na završnom sastanku voditeljima i voditeljicama programa uručeni su i certifikati čime su zvanično postali certificirani facilitatori za program Snažne porodice s iskustvom na terenu.

Program je implementiran kroz projekt Snažne porodice – zdrava djeca podržan od The Balkan Trust For Democracy, projekta the German Marshall Fund SAD-a i USAID-a.

Partneri na projektu bili su JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, JU Centar za socijalni rad Istočna Ilidža, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo, KJU Porodično savjetovalište Sarajevo, KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo i SOS Dječija sela BiH Sarajevo.

Azra Halilović