Prevencija.ba Logo
Search

Poziv za učešće u programu “Snažne porodice”

Pozivamo porodice koje žele poboljšati svoje roditeljske vještine i dobrobit svoje djece da se prijave za učešće u programu Snažne porodice.

Program je osmišljen da pomogne odraslima kako da se izbore sa vlastitim stresom i nauče najbolje pomoći svojoj djeci.

Vrijednost programa Snažne porodice

Program Snažne porodice odnosi se na unapređivanje porodičnih vještina i prevenciju rizičnih oblika ponašanja kod djece. Efekti ovog programa potvrđeni su provedenim studijama prije i poslije izvođenja programa u više zemalja svijeta.

Struktura Programa Snažne porodice

Prva sedmica: Pripremna sesija za roditelje/staratelje (Razumijevanje snaga i stresova)

Druga sedmica: Paralelne sesije za roditelje/staratelje i djecu i zajednička porodična sesija (Upotreba ljubavi i granica, Učenje o stresu, Učimo jedni o drugima)

Treća sedmica: Paralelne sesije za roditelje/staratelje i djecu i zajednička porodična sesija (Podučavati djecu šta je ispravno, Poštovanje pravila i zahvalnost roditeljima, Podrška vrijednostima i snovima)

Učešće u programu

Učešće u programu podrazumijeva da roditelji/staratelji dođu s jednim ili više djece uzrasta od 8 do 15 godina na predviđene sesije. Sesija u prvoj sedmici traje sat vremena i namijenjena je za roditelje/staratelje, dok u drugoj i trećoj sedmici sesije traju po dva sata. Prvi sat vremena se održavaju paralelne odvojene sesije za djecu i sesije za roditelje/staratelje. Odmah nakon zasebnih sesija, počinje zajednička sesija za cijelu porodicu (spajaju se djeca i roditelji/staratelji). Program nudi mnogo igara i aktivnosti u kojima mogu uživati svi zajedno, i odrasli i djeca. Učešće u programu je besplatno.

Prijava za učešće u programu se ispunjava ovdje i traje kontinuirano, a voditeljica programa će kontaktirati sve prijavljene i obavijestiti o terminima održavanja sesija. Prijave su moguće i na broj telefona: 062 959 009 (Alma Hadžiskakić).