Prevencija.ba Logo
Search

Granice nas štite

U sklopu programa Stariji brat, starija sestra tema radionica rada na sebi u martu bila je Lične granice. Zbog velikog broja volontera, voditeljice programa Sanela Šehić i Lejla Džaferagić održale su radionicu u dva termina, 8. i 15. marta 2022. u KJU Porodično savjetovalište. Na samom početku radionica volonterima se obratio Amer Šenderović, porodični savjetnik i diplomirani socijalni radnik i kratko predstavio rad savjetovališta, projekte na kojima rade i ispričao svoja iskustva koja mogu pomoći volonterima u daljem radu.

Cilj radionica je bio osvijestiti volontere koje barijere prave prema drugim ljudima, na osnovu čega ih formiraju i kako mogu raditi na tome budu više otvoreniji prema drugima. Ova tema je od izrazite važnosti za volontere u radu s djecom kako bi znali šta mogu promijeniti kod sebe i kako mogu naučiti djecu da razumiju do kojih granica mogu ići.

Sanela Šehić, koordinatorica programa Stariji brat, starija sestra istakla je da je jako izazovno bilo raditi sa velikom grupom učesnika na ovako osjetljivoj temi:

Da bismo gradili kvalitetne veze i odnose s drugim ljudima između ostalog potrebno je postaviti jasne zdrave granice. Kroz rad sa djecom i volonterima i volonterkama često se susrećem sa dilemom postavljanja granica. Na radionici smo se iz tog razloga bavili definiranjem i promišljanjem o ličnim granicama u cilju razumijevanja sebe i drugih ljudi. U radu sam ponekad morala prelaziti njihove granice kako bismo na praktičan način uvidjeli njihovu funkciju, što je svakako bilo i jako zanimljivo jer su reakcije bile različite. Bilo je tu propusnih granica, rigidnih ali i jasno postavljenih granica što nam je omogućilo mnogo uvida i zajedničkog rasta. Granice je važno prepoznati i uvažavati, kako svoje tako i tuđe, te svjesno odlučivati kome i kada ćemo ih otvarati ili zatvarati.

Volonteri i volonterke su imali zadatak da svoje zamišljene granice predstave ljepljivom trakom u određenom obliku i daju objašnjenje zašto je to njihova granica i kako se ona može proširiti ili smanjiti. Ova vježba je izazvala kod volontera različite emocije i razmišljanja o tome da li je njihov stav ispravan pa smo pitali volonterku Hanu Maljević, studenticu Filozofskog fakulteta na odsjeku za Pedagogiju da nam prenese svoje utiske:

Inače sam osoba koja smatra da je rad na sebi jako bitan dio formiranja naše ličnosti i buđenje svijesti o određenim temama. Na današnjoj radionici sam “probudila” upravo svijest o vlastitim granicama koje postavljam s drugim ljudima. Shvatila sam da smo mi ti koji imaju pravo i moć odabira ljudi koji će biti dio našeg malog svijeta. Također, na svakoj radionici, pomognu mi iskustva drugih kolega i kolegica. Mislim da jedni drugima tako dajemo podršku i savjete kako se postaviti u određenim situacijama nelagode ili suočavanju sa samim problemom.

Zaključak ove radionice je da su zdrave granice polupropusne koje u isto vrijeme štite ono što je ranjivo, nježno, sveto u nama ali i dopuštaju razmjenu s vanjskim svijetom. Ako nam granice nisu jasno definirane, ako ih nemamo ili ako su rigidne tada postoji velika vjerovatnoća da će se u odnosima s drugim ljudima pojaviti negativni učinci.

Ajsela Kučinar