Prevencija.ba Logo
Search

Evropski prevencijski kurikulum u Tuzli

Dobra namjera nije dovoljna da bi se uspješno radilo na prevenciji ovisnosti. U Bosni i Hercegovini se još uvijek sprovode zastarjeli, tradicionalni pristupi koji ne samo da su dokazani kao neučinkoviti, nego mogu izazvati i štetu. Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE aktivno radi na edukaciji ključnih osoba o Evropskom prevencijskom kurikulumu (EUPC), odnosno o naučno zasnovanoj prevenciji s ciljem usvajanja i primjene efikasnih modernih pristupa u radu. Treći po redu, trening o EUPC-u organizovali smo u Tuzli, 17. i 18. 05. 2022. u hotelu Salis za učesnike i učesnice koji imaju ulogu i odgovornost za kreiranje i/ili provođenje preventivnih programa. Voditelji treninga bili su Amir Hasanović, izvršni direktor NARKO-NE-a i Andrea Mijatović, zamjenica izvršnog direktora.

Edukaciju u Tuzli organizovali smo u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Lejla Kuralić-Ćišić, prof. dr., vanredna profesorica na Univerzitetu, Odsjek za poremećaje u ponašanju i učesnica treninga podijelila je s nama dojmove s edukacije kao i aspekt zajedničke saradnje: Saradnja s NARKO-NE-om je od izuzetnog značaja i imamo mnoge ideje za dalji rad. Bilo bi dobro da radimo nešto na državnom nivou, da to bude teoretski potkovano i cijela priča da bude zasnovana na dokazima. Mislim da će i studenti i ostali učesnici imati veliku korist od priručnika jer je sistematiziran kroz djelotvorne intervencije.

Cilj EUPC edukacija je povećati broj stručnjaka/stručnjakinja u području učinkovite prevencije i pružiti trenutno dostupne globalne informacije o tome koja prevencija je najbolja i učinkovita. Da li su učesnici unaprijedili znanje o preventivnim programima rekao nam je Denis Dedajić, izvršni direktor Asocijacije Margina: Osnovni modul obuke je zaokružio moja prethodna znanja i popunio je neke sive zone u koje nisam bio siguran. Preporučujem ga definitivno donosiocima odluka kao što i jeste namijenjen i smatram da bi ga trebalo promovirati svakoj lokalnoj zajednici jer daje kompletnu sliku rada na prevenciji ovisnosti.

NARKO-NE kroz EUPC edukacije nastoji osnažiti cjelokupan sistem prevencije, omogućiti dobro informirane izbore za prestanak finansiranja zastarjelih tradicionalnih pristupa i poznavanje razloga za to. Na taj način će se smanjiti zdravstvene, socijalne i ekonomske poteškoće povezane s korištenjem psihoaktivnih supstanci. Nakon Sarajeva, Mostara i Tuzle, NARKO-NE će nastaviti e EUPC edukacijama i u drugim regijama u BiH.

Azra Halilović