Prevencija.ba Logo
Search

Druga godina uspješne provedbe programa „Ko zapravo pobjeđuje?“ u Kantonu Sarajevu

Nakon pilot faze koja je realizirana prošlu školsku godinu i nakon uspješno provedene evaluacije, Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE nastavilo je sa implementacijom programa prevencije kockanja mladih Ko zapravo pobjeđuje? uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Ove školske godine, u periodu od septembra do decembra 2022. program se realizirao u pet srednjih škola u Kantonu Sarajevo: Srednja mašinska tehnička škola, Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola, Srednja građevinsko-geodetska škola, Srednja škola metalskih zanimanja i Peta gimnazija. Realizirano je po osam radionica u svakoj školi, a voditeljice u četiri škole su bile saradnice iz NARKO-NE-a Sanela Pekić i Kerima Delibašić. U svim školama su održana i predavanja za roditelje koja su također sastavni dio programa, dok će se predavanja za nastavnike održati tokom januara 2023. godine.

Sanela Pekić, stručna saradnica za programe prevencije u školi osvrnula se na program i iskustvo rada s učenicima:

Provođenje ovakvog programa prevencije, koji je sveobuhvatan i zasnovan na dokazima, je nužno u srednjim školama u Kantonu Sarajevo. Materijali i sadržaji su prilagođeni učenicima, kako bi radili interaktivno i kritički razmišljali o temi kockanja i klađenja. U razgovoru sa učenicima smo primijetili da, iako dosta njih ne ide u kladionice, u velikom broju slučajeva imaju prijatelje koji redovno odlaze u kladionice i na ovaj način im mogu biti podrška u davanju korisnih informacija.

U Petoj gimnaziji, voditeljica radionica bila je pedagogica Rabija Bosnić koja je zahvaljujući ovom programu uvidjela važnost osvješćivanja djece i odraslih o ovisnosti o kockanju:

Učenici imaju tendenciju da u početku negiraju odlazak u kladionice i vjeruju da baš oni mogu pobijediti sistem i dobiti veliki novac. Bilo je i učenika koji su navodili razne primjere iz njihovog života i porodice gdje su mladi dolazili u neprilike, prodavali svoje stvari kako bi imali novac za klađenje. Radionice su uvijek bile na velikom nivou, često uz šale i dobacivanja učenicima za koje se znalo da su česti posjetioci kladionica. Teme koje učenici obrađuju na radionicama su itekako bitne jer su primjenjive na njihovom uzrastu i jako važne kao i osvješćivanje o posljedicama donošenja pogrešnih odluka koje mogu biti dugoročne i kratkoročne.

O postojanju potrebe za ovakvim programima govori i činjenica da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo nastavilo pružati podršku realizaciji programa i u ovoj školskoj godini, te da su temu prevencije kockanja uvrstili u nastavni plan i program časova odjeljenskih zajednica.

Azra Halilović