Prevencija.ba Logo
Search

Aktivno i interaktivno učenje o ovisnosti i prevenciji ovisnosti

U programu Stariji brat, starija sestra protekla sedmica bila je u znaku učenja o ovisnostima i prevenciji ovisnosti. Ponedjeljak, srijedu i petak (24., 26. i 28. januar) voditeljice programa Sanela Šehić i Lejla Džaferagić održale su radionice s volonterima i volonterkama s ciljem da potaknu mlade da osvijeste vlastiti odnos kada je riječ o ovisničkim i rizičnim supstancama i ponašanjima te zdravim navikama.

Na radionici se diskutiralo o najčešćim zabludama o ovisnostima te o onim supstancama koje mladi često ni ne doživljavaju kao nešto o čemu se može postati ovisan kao što su ovisnost o mobilnom telefonu, kafi i mnogo čemu. Samo informisanje mladih nije dovoljno da mladi ne počnu koristiti supstance. Od izrazite je važnosti jačati njihovu ličnost, kontinuirano raditi s njima kako bi se znali oduprijeti rizicima te saznali koje zdrave alternative imaju.

Volonteri i volonterke su kroz zanimljive vježbe kao što su Memory i Stepenice ovisnosti došli do zaključaka o čemu se sve može postati ovisan te kako ovisnost nastaje, od početne faze do jake želje za stalnim konzumiranjem sredstava.

Volonterka Maida Mešić kaže kako je obično bolesti ovisnosti vezala za duhan, alkohol i droge i da je iznenađena koliko ovisnosti zapravo postoji kao što su ovisnost o selfiju, kafi i slično:

Vježbe su mi pomogle da vidim širu sliku ovisnosti i da sutra u svojoj okolini mogu lakše primjetiti simptome ovisnosti koje neko ima te na vrijeme pomoći i reagovati. Najveći utisak na mene su ostavile „stepenice ovisnosti“ jer smo mogli vidjeti i saznati kako se pređe granica od korištenja i uživanja do navike i zloupotrebe pa na kraju stvaranja ovisnosti o nečemu.

Kroz edukativnu vježbu Profil konzumiranja volonteri i volonterke su imali zadatak da analiziraju ovisnosti koje su najzastupljenije kod mladih do onih manje zastupljenih. I kroz ovu vježbu je cilj bio vidjeti kolika je zapravo svijest mladih o određenim supstancama u njihovoj sredini te koliko znaju o posljedicama konzumiranja istih.

Iako su joj mnoge stvari bile poznate, volonterka Džejla Bihorac kaže da uvijek nauči nešto novo na radionicama:

Mnoge stvari koje su nam svakodnevna rutina zapravo mogu postati ovisnost, kao što je recimo kafa ili čak i učenje i čitanje koje vrlo lako mogu prerasti iz uživanja u ovisnost. Na radionici sam naučila da se ovisnost ne mora konkretno temeljiti samo na psihoaktivnim supstancama nego i na nekim lošim i rizičnim ponašanjima.

Osim radionica na temu prevencije ovisnosti i rada na sebi voditeljice redovno održavaju savjetodavne sastanke s volonterima i volonterkama na kojima mladi dobijaju dodatnu podršku za rad s djecom. Savjetodavni sastanci su ujedno i prilika za povezivanje novih članova i članica programa sa starim kako bi bolje funkcionisali kao tim.

Ajsela Kučinar