Prevencija.ba Logo
Search

Publikacije

kNOw risks, materijal o ovisničkim i rizičnim ponašanjima

Upute za “upotrebu” tinejdžera, materijal za roditelje

Otvorimo puteve u zdraviju budućnost

Priručnik za izradu strategije prevencije ovisnosti

Razvoj preventivne strategije, brošura 2006