Prevencija.ba Logo
Search

Održana 14. konferencija Evropskog društva za prevencijska istraživanja u Sarajevu

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE 5. i 6. oktobra 2023. okupilo je oko 170 istraživača, stručnjaka, praktičara i kreatora politika iz cijelog svijeta na 14. konferenciji Evropskog društva za prevencijska istraživanja (EUSPR) koja se održala u Sarajevu (Swissôtel).

EUSPR konferencija je bila prilika da se predstave uspješni i kvalitetni preventivni programi i intervencije i razmjene iskustva u oblasti prevencije ovisnosti, a svečano otvaranje konferencije bilo je 4.10. u Vijećnici.

Ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke FBiH prof. dr. Jasna Duraković na otvaranju je pohvalila je dosadašnju saradnju sa NARKO-NE-omRadujem se da ćemo i dalje sarađivati. Kroz dijalog, razmjenu ideja i iskustava, nadamo se stvaranju konkretnih rješenja koja će unaprijediti našu sposobnost da odgovorimo na izazove ovisnosti i promoviramo zdravlje.

Tema ovogodišnje konferencije bila je Optimiziranje preventivnih infrastruktura. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zvanični je partner konferencije, a savjetnik ministra Tarik Smailbegović istakao je da je obaveza ministarstva da prati evropske standarde kvalitete za naučno zasnovanu prevenciju i te standarde primjenjivati kroz strateške dokumente i aktivnosti koje podržavaju. Prethodi im, kako je kazao, period kad treba dokazati stručnoj javnosti ali i građanima koliko vrijedi ulagati u prevenciju ovisnosti i koliko je isplativije u odnosu na tretman.

Na konferenciji su predstavljena istraživanja iz različitih zemalja, preventivne strategije, regulatorne intervencije koje su itekako potrebne za uspješnu prevenciju, standardi kvalitete, preventivni programi u radu sa različitim ciljnim skupinama i mnogi drugi sadržaji koji su obogatili učesnike i učesnice za nova znanja i iskustva.

Gregor Burkhart, predsjednik EUSPR-a ističe da je njihov cilj provođenje naučno zasnovane prevencije koja će ljude činiti više rezilijentnim i stvoriti sigurnije i zdravije okruženje: U Bosni i Hercegovini, uz pomoć NARKO-NE organizacije provodimo Evropski prevencijski kurikulum za donosioce odluka ili ljude koji imaju utjecaja na donošenje odluka i to će na kraju promijeniti sistem, da ljudi nauče da prevencija nije pričanje o drogama nego davanje ljudima vještine.

Biti domaćin prestižnog skupa poput ovoga koji se održava jednom godišnje u Evropi, potvrđuje opredijeljenost, znanje, iskustvo i rezultate koje ima BiH u oblasti prevencije.- Amir Hasanović, izvršni direktor NARKO-NE.

EUSPR konferenciju podržava i Evropski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama.