Prevencija.ba Logo
Search

Životna sredina

Evropski prevencijski kurikulum

Evropski prevencijski kurikulum (EUPC) je kurikulum obuke o naučno zasnovanoj prevenciji za donosioce odluka, kreatore/kreatorice mišljenja ili politika na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou, kako bi stekli osnovno znanje o najdjelotvornijim preventivnim intervencijama i pristupima utemeljenim na dokazima. Iako je primarno namijenjen za edukaciju donositelja odluka, zbog njihove uloge i uticaja na razvoj sistema prevencije, EUPC obuka je itekako korisna i osobama koje se u praktičnom radu bave pitanjem prevencije ovisnosti.

Sve više se prepoznaje da edukacija donosioca odluka i kreatora/kreatorica javnog mišljenja igra ključnu ulogu i da je treba provesti prije ili uporedo s edukacijom praktičara/praktičarki. U suprotnom, pokušaji dobro osposobljenih praktičara/praktičarki, poput učitelja/učiteljica, zdravstvenih radnika/radnica ili osoba koje se bave razvojem zajednice da unesu inovacije i poboljšaju preventivnu praksu mogu biti spriječeni zbog toga što se naučno utemeljena prevencija često percipira kao kontraintuitivna i zahtjevna za već uspostavljenu praksu.

Dobar dio tih stručnjaka/stručnjakinja vjerojatno već zna ponešto o prevenciji, a ovim kurikulumom će proširiti svoje znanje. U velikom broju zemalja, pa tako i Bosni i Hercegovini i dalje se provodi preventivna praksa u školama i zajednici, koja se rijetko ili nikad ne temelji na naučnim dokazima učinkovitosti. U najgorim slučajevima, loše preventivne intervencije mogu uzrokovati i štetu. Ova obuka daje sažet, ali informativan i praktično primjenjiv pregled tema koje uključuju: etiologiju i epidemiologiju, školske preventivne intervencije, porodične preventivne intervencije, preventivne intervencije u širem okruženju, evaluaciju, itd. 

Ko može učestvovati u EUPC obukama?

– praktičari/praktičarke koji imaju uticaj na donošenje politika i profesionalni razvoj

– praktičari/praktičarke i vođe nevladinih organizacija uključeni u sprovođenje prevencije

– koordinatori/koordinatorice prevencije u regionalnoj upravi, javni službenici/službenice koji izrađuju strategije i planiraju provođenje preventivnih intervencija na nivou općine ili drugi akteri i koalicije u zajednici

Autor EUPC kurikuluma je Evropski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Priručnik pruža opći uvod u prevencijsku nauku, posebno u naučno utemeljene intervencije. Ako se koristi u svrhu provođenja obuke, sadržajem EUPC priručnika i pripadajućim materijalima smiju se koristiti samo voditelji/voditeljice obuka (fizičke ili pravne osobe) koji su završili obuku i dobili licencu koju izdaje službeno tijelo EUPC edukacije – EMCDDA. Uposlenici/uposlenice NARKO-NE-a, Amir Hasanović, Andrea Mijatović i Sanela Pekić, su trenutno jedini licencirani treneri/trenerice za Bosnu i Hercegovinu. 

NARKO-NE organizuje obuke četiri puta godišnje, u različitim dijelovima BiH, a za svaku obuku se otvaraju prijave. Dosadašnje obuke održane su u Mostaru, Tuzli, Sarajevu, Banjoj Luci, Travniku i Brčkom.


Dokumenti:
Evropski prevencijski kurikulum_Priručnik
Evropski prevencijski kurikulum_letak BH
Evropski prevencijski kurikulum_letak HR
Evropski prevencijski kurikulum_letak SR