Prevencija.ba Logo
Search

Škola

Odrastimo zajedno

Odrastimo zajedno je nastavni program za promociju zdravlja i razvoja ličnosti djece od 1. do 4. razreda. Odrastimo zajedno se zasniva na pristupu unapređenja životnih vještina (što se može opisati i kao razvoj ličnosti), što znači da se jačaju društvene i lične vještine djece. Samopouzdana djeca, koja imaju pozitivan stav prema sebi i svojim vještinama, koja su naučila da konflikte rješavaju pregovaranjem, koja mogu ispravno procijeniti i verbalizirati svoja osjećanja i potrebe i koja su sposobna da se odupru negativnom pritisku vršnjaka, ta djeca se mogu snažnije i samopouzdanije suočiti sa zahtjevima života i svjesno odabrati zdrav način života. Programi životnih vještina su se pokazali kao posebno uspješan pristup promociji zdravlja i preventivnom radu u školama. Oni čine osnovu za za različite specifične oblasti prevencije, kao što su prevencija ovisnosti, nasilja, stresa ili utjecaja medija. 

Program se sastoji od po sedam interaktivnih radionica za svaku školsku godinu d 1. do 4. razreda koje realizuju učitelji/učiteljice u sklopu redovnog školskog plana I programa. Primjenjujući program Odrastimo zajedno učiteljice i učitelji mogu unaprijediti procese i dinamiku u razredu, ojačati koheziju među učenicima, čime će se doprinijeti da se učenici i učenice osjećaju ugodnije u razrednom okruženju.

Kroz program se razvijaju samosvijest i empatija; komunikacija i međuljudski odnosi; suočavanje sa stresom i neugodnim emocijama; rješavanje problema i donošenje odluka; te kreativno i kritičko mišljenje.

Udruženje NARKO-NE program Odrastimo zajedno provodi u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo:

Osnovna škola Saburina

Osnovna škola Vrhbosna

Osnovna škola Aneks

Osnovna škola Hrasno

Osnovna škola Šip

Druga osnovna škola, Hrasnica

Osnovna škola Mustafa Busuladžić

Osnovna škola Osman Nuri, Hadžići

Osnovna škola Mirsad Prnjavorac, Vogošća

Osnovna škola Aleksa Šantić

Osnovna škola 6. mart, Hadžići