Prevencija.ba Logo
Search

Škola

Ko zapravo pobjeđuje?

Ko zapravo pobjeđuje? je program prevencije uključivanja mladih u igre na sreću, namijenjen učenicima prvih i drugih razreda srednjih škola. Opći cilj ovog programa je prevencija kockanja i razvoj odgovornog odnosa prema igrama na sreću, te odgovornog ponašanja. 

Specifični ciljevi programa se odnose se na pozitivne promjene kod učesnika programa koje očekujemo da će se pojaviti nakon učešća u programu i time uticati na prevenciju kockanja:

– poboljšano znanje mladih o kockanju i posljedicama kockanja

– poboljšana statistička znanja o šansama i vjerovatnoćama te konceptima u podlozi igara na sreću

– smanjene kognitivne distorzije (pogrešna uvjerenja) povezane s kockanjem

– unaprijeđene vještine rješavanja problema i donošenja odluka te odolijevanja vršnjačkom pritisku

– osnažen osjećaj generalne samo-efikasnosti.

Program se sastoji od devet radionica (po jedan školski čas) pri čemu prva predstavlja informativno-motivacijski susret, a ostalih osam susreta imaju strukturu radionice. Program se provodi u srednjim školama u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu, a provode ga obučeni učitelji, nastavnici i stručni saradnici s učenicima/učenicama u razredu dinamikom jednom sedmično. Pored rada sa učenicima/učenicama, održava se po jedno predavanje za roditelje i nastavnike/nastavnice. 

Ko zapravo pobjeđuje? je licencirani program Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba (Hrvatska), koji je utemeljen na savremenim principima prevencijske nauke i ima dokazanu učinkovitost. Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE je, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, preuzelo licencu za program u Bosni i Hercegovini i samo licencirane trenerice mogu dalje provoditi obuke za provoditelje/provoditeljice programa u školama. 

Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo uvrstio je program Ko zapravo pobjeđuje? u Katalog registriranih programa za oblast prevencije ovisnosti za školsku 2023/2024 godinu. Realizacija programa podržana je od Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz Tuzle.

Škole uključene u provođenje programa:
 
Srednja škola primijenjenih umjetnosti, Sarajevo
Peta gimnazija, Sarajevo
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo
Srednja medicinska škola Jezero, Sarajevo
Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo
Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola,  Sarajevo
Srednja škola metalskih zanimanja, Sarajevo
Srednja građevinsko-geodetska škola, Sarajevo
Srednja mašinska tehnička škola, Sarajevo
Katolički školski centar – Opća realna gimnazija, Sarajevo
Katolički školski centar – Medicinska škola, Sarajevo
Srednja elektrotehnička škola, Sarajevo
Gimnazija Obala, Sarajevo
Srednja medicinska škola Bjelave, Sarajevo
Gimnazija Dobrinja, Sarajevo
Prva gimnazija, Sarajevo
Srednjoškolski centar Hadžići
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije, Sarajevo
Mješovita srednja škola Gračanica
Mješovita srednja škola Hasan Kikić,  Gradačac
Mješovita srednja škola Srebrenik
Mješovita srednja elektrotehnička škola, Tuzla
Mješovita srednja škola Živinice
Mješovita srednja škola Banovići
Mješovita srednj škola Kalesija
Mješovita srednja mašinska škola Tuzla
Mješovita srednja škola Lukavac
Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla