Prevencija.ba Logo
Search

Radno mjesto

Zdravo radno okruženje za sve

Zdravo radno okruženje za sve je preventivni program unapređenja zdravlja, zasnovan na naučnim dokazima učinkovitosti, kreiran u skladu s evropskim standardima kvalitete. Program se već mnogo godina provodi u drugim evropskim zemljama (Austrija, Njemačka), a Udruženje NARKO-NE po prvi put započinje implementaciju programa u Bosni i Hercegovini.

Iako je mnogo neoborivih razloga za primjenu preventivnih politika i intervencija na radnom mjestu, brojne kompanije/organizacije i dalje nisu sklone primjenjivati takve intervencije. Glavni razlog oklijevanja i osnovna prepreka implementaciji je stigma koja se povezuje s tim problemom. U mnogim kulturama, korištenje alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci smatraju se moralnim nedostacima ili se sagledavaju prvenstveno sa zakonskog i sigurnosnog aspekta.  Troškovi implementacije preventivne intervencije, činjenica da se korištenje psihoaktivnih supstanci smatra ličnim, privatnim pitanjem, a ne problemom koji treba rješavati poslodavac također mogu biti prepreke provođenja intervencije na radnom mjestu.

Sveobuhvatne preventivne politike u radnom okruženju obično su usmjerene na: radno okruženje, socijalnu interakciju i kolegijalnu podršku te pojedinačno korištenje psihoaktivnih supstanci. Intervencije su usmjerene na uposlenike/uposlenice i na menadžement kompanije.

Šta kompanija dobiva učešćem u Programu?

– zdrave i sigurne uslove rada

– povećanu produktivnost i manje troškove

– pozitivan imidž

– bolju radnu atmosferu

Struktura Programa:

– formiranje Upravljačke grupe kompanije koja će provesti Program i održavanje tri sastanka s voditeljima Programa

– obuka za zaposlenike i zaposlenice o prevenciji ovisnosti na radnom mjestu (1,5 dan)

– informisanje i obuka pripravnika/pripravnica (po potrebi)

Program traje godinu dana i besplatan je, a kompanijama/ustanovama koje budu provodile Program bit će osiguran informativno-edukativni materijal (priručnik za rad i provedbu programa), te kontinuirano savjetovanje i monitoring kroz minimalno četiri sastanka od strane eksternog stručnjaka/stručnjakinje.

Osnovni kriteriji za učešće u Programu su da kompanija/ustanova ima minimalno 30 zaposlenih zajedno s Upravom i spremnost zaposlenih na učešće u Programu. Za ućešće u Programu potrebno je popuniti online prijavu.