Prevencija.ba Logo
Search

Radno mjesto

U društvima, radno mjesto ili radno okruženje označava fizičku lokaciju gdje ljudi rade, odnosno domove, poljoprivredne farme, škole, vladine i nevladine organizacije, proizvodne pogone i tvornice, trgovine, zdravstvene organizacije, vojsku, velike firme, itd. 

Zato što odrasli na radnom mjestu obično provode značajnu količinu vremena, omjer zadovoljavajućeg i ispunjavajućeg iskustva, u odnosu na ono stresno ili ugrožavajuće, može značajno uticati na zdravlje i dobrobit uposlenika/uposlenica, a time i na njihovu podložnost korištenju psihoaktivnih supstanci. Stresori vezani uz zaposlenost poput visokih radnih očekivanja, nedostatka kontrole i nesigurnost zaposlenja, također mogu uticati na vjerovatnoću da će uposlenik/ uposlenica koristiti psihoaktivne supstance. U skladu s time, psihoaktivne supstance se koriste kao sredstva za smanjivanje stresa i napetosti i kao pomoć uposlenicima/uposlenicama da se nose s uslovima rada. 

Negativni učinci korištenja psihoaktivnih supstanci na uposlenike/uposlenice uključuju izostajanje, kašnjenje, umor, gubitak posla, bolesti i povišene zdravstvene troškove, a posebno je zabrinjavajuće korištenje psihoaktivnih supstanci uposlenika/uposlenica koji su odgovorni za zdravlje i sigurnost drugih ljudi (piloti/pilotkinje, liječnici/liječnice, zaštitari/zaštitarke).

Intervencijama u radnom okruženju dolazi do vidljivih promjena u ponašanju ili uticaja na rad uposlenih, a osim zdravstvenih dobrobiti za zaposlene, procjene pokazuju da je za svaku konvertibilnu marku uloženu u sigurnost i zdravlje na radu povrat za poslodavca otprilike dvostruko veći. Prevencija ovisnosti u radnom okruženju u ustanovi/kompaniji postiže se ranom intervencijom zajedno sa menadžmentom i uposlenicima.

Udruženje NARKO-NE provodi preventivni program Zdravo radno okruženje za sve u koji se mogu uključiti kompanije/ustanove/organizacije koje brinu o zdravlju svojih zaposlenih, njihovoj sigurnosti i žele unaprijediti radnu atmosferu. Cilj sveobuhvatnog pristupa korištenju psihoaktivnih supstanci usmjerenog na radno okruženje nema za cilj kažnjavanje, već prevenciju pojave ili eskalacije korištenja psihoaktivnih supstanci i, kad je potrebno, identifikaciju uposlenika/ uposlenica koji koriste psihoaktivne supstance te omogućavanje liječenja i reintegraciju u radno okruženje.