Prevencija.ba Logo
Search

Porodica

Snažne porodice

Preventivni program Snažne porodice (Strong Families) je program UN agencije, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) za koji je NARKO-NE preuzelo licencu i implementira od 2020. godine. Radi se o programu porodičnih vještina koji podržava roditelje/staratelje u izazovnim okruženjima u odgoju djece i jača pozitivno funkcioniranje i interakciju porodice. Program je baziran na dokazima učinkovitosti (evidence-based) i doprinosi povećanju socijalne uključenosti djece i porodica u riziku. Mjerenja su pokazala da je program efikasan na način da unapređuje roditeljsko samopouzdanje i vještine za adekvatnu brigu o djeci, unapređuje ponašanje djece (smanjena agresivnost, emocionalne i poteškoće u ponašanju), povećava kapacitet roditelja i djece za nošenje sa stresom i doprinosi unapređenju mentalnog zdravlja svih članova porodice. Zahvaljujući tim promjenama, program je učinkovit u prevenciji širokog spektra socijalnih i zdravstvenih problema, uključujući sprječavanje upotrebe supstanci, nasilja nad djecom i nasilja nad mladima i kriminala.  

Struktura programa Snažne porodice

Prva sedmica: Pripremna sesija za roditelje/staratelje (Razumijevanje snaga i stresa), 1h

Druga sedmica: Paralelne sesije za roditelje/staratelje i djecu i zajednička porodična sesija (Upotreba ljubavi i granica, Učenje o stresu, Učimo jedni o drugima), 2h

Treća sedmica: Paralelne sesije za roditelje/staratelje i djecu i zajednička porodična sesija (Podučavati djecu šta je ispravno, Poštovanje pravila i zahvalnost roditeljima, Podrška vrijednostima i snovima), 2h

Ciljevi programa

Roditeljske/starateljske sesije: upravljanje stresom i poboljšanje izvora nošenja sa stresom, poboljšanje samopouzdanja i razvijanje vještina za razvoj pozitivnih roditeljskih strategija, 

Dječije sesije: poboljšanje mentalnog zdravlja, bolje nošenje sa stresom, smanjenje rizičnih ponašanja

Porodične sesije: poboljšana komunikacija i odnosi u porodici, unaprijeđeno mentalno zdravlje porodice

Učešće u programu

Učešće u programu podrazumijeva da roditelji/staratelji dođu s jednim ili više djece uzrasta od 8 do 15 godina na predviđene sesije. Sesija u prvoj sedmici traje sat vremena i namijenjena je za roditelje/staratelje, dok u drugoj i trećoj sedmici sesije traju po dva sata. Prvi sat vremena se održavaju paralelne odvojene sesije za djecu i sesije za roditelje/staratelje. Odmah nakon zasebnih sesija, počinje zajednička sesija za cijelu porodicu (spajaju se djeca i roditelji/staratelji). Program nudi mnogo igara i aktivnosti u kojima mogu uživati svi zajedno, i odrasli i djeca. Učešće u programu je besplatno.

Prijava za učešće u programu se ispunjava ovdje i traje kontinuirano, a voditeljica programa će kontaktirati sve prijavljene i obavijestiti o terminima održavanja sesija. Prijave su moguće i na broj telefona 062 959 009 (Alma Hadžiskakić).

Program provode stručnjaci/stručnjakinje, koji su dodatno prošli obuku za vođenje Programa Snažne porodice.