Prevencija.ba Logo
Search

„Talent“ ili oslanjanje na prethodne ishode kockanja nisu preduslov za siguran dobitak

Postoji statistički značajan veza između takozvanih kognitivnih distorzija (nepravilnosti u razmišljanju) i pojave problematičnog kockanja. Neke od distorzija često prisutne kod ljudi koji se kockaju su:
a. atribucija – vjerovanje da su dobici rezultat njihovih uloženih napora i vještina, a ne vjerovatnoća
b. magijsko mišljenje – vjerovanje da razmišljanje ili nadanje na određeni način utiče na dobitak ili da se nasumični dobici mogu predvidjeti: također, vjerovanje u vlastitu posebnost koja će biti nagrađena pobjedom.
c. praznovjerje – vjerovanje da amajlije, određeni komadi odjeće, način sjedenja i sl. utiču na ishod igre.
d. sistemi – vjerovanje da se proučavanjem i korištenjem određenih sistema u igri može nadigrati prednost kockarnice.

e. selektivno pamćenje – tendencija da se pamte pobjede i dobici, a gubici zaboravljaju.

f. personifikacija uređaja za kockanje – pridavanje ljudskih osobina neživim predmetima poput automata za kockanje i, u skladu s tim, vjerovanje da ih određeni automat kažnjava, nagrađuje ili im se podruguje.

g. vjerovanje o slučajnom gubitku – reduciranje broja gubitaka na način da razmišljaju da je samo malo nedostajalo da dobiju, što opravdava daljnje pokušaje; takvi neostvareni dobici mogu biti čak i više stimulirajući od stvarne pobjede i ostvarenog dobitka.
h. „lov“ na gubitke – vjerovanje da novac zapravo nisu izgubili već da će ga vratiti daljnjim kockanjem.
Kognitivne distorzije zanemaruju nasumičnu prirodu ishoda kockanja, što dovodi do toga da ljudi koji imaju ove distorzije vjeruju da je ishod ne samo predvidljiv, već i pod njihovom kontrolom.

VIDEO – Nepogrešivi!     VIDEO – Siguran dobitak!