Prevencija.ba Logo
Search

Šta stavljaš na kocku?

Kockanje u našem društvu nema negativne konotacije i stigmatizacije. Ono je legalan, rasprostranjen, svima dostupan i društveno prihvatljiv oblik zabave. Neumjereno kockanje nije samo finansijsko pitanje. Ukoliko igranje igara na sreću postane problem, ono može uticati na igračevu karijeru, porodicu, pa i mnogo više od toga.Pojam kockanje odnosi se na bilo koju „igru” u kojoj postoji šansa za dobitak ili gubitak novca, a čiji ishod ne možemo predvidjeti. Za većinu ljudi, kockanje je aktivnost u koju se uključuju povremeno i to u vidu zabave. U kockanje spadaju bingo, strugalice, loto, sportsko klađenje, razni automati te igre u kockarnici poput ruleta, ajnca i sl. Kockanje podrazumijeva bilo koji oblik igre u kojem se riskira gubitak novca ili nekih vrijednih predmeta, a s ciljem novčanog/vrijednosnog dobitka. Na ishod igre najviše utječe sreća.Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE, pored preventivnog programa Ko zapravo pobjeđuje? kojeg provodi u srednjim školama u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu, provodi i medijsku kampanju Šta stavljaš na kocku? S ciljem povećanja svijesti građana/građanki o tome koliki uticaj kockanje ima na živote pojedinaca i porodica. Kampanjom se želi uticati na stavove, norme i ponašanja zajednice u vezi s kockanjem/igrama na sreću i prevenirati nastanak problematičnog kockanja.

Ključne poruke kampanje:

1. Vrijeme i novac izgubljeni kockanjem ne mogu se vratiti

2. Dobici stečeni kockanjem nisu „laka para“ jer se ukupno uloži više nego što se dobije

3. „Talent“ ili oslanjanje na prethodne ishode kockanja nisu preduslov za siguran dobitak

4.Kockanje nije odgovor na probleme, potrebu za zabavom/uzbuđenjem ili bijeg od dosade, druženjem, rizikom i nije glamurozno