Prevencija.ba Logo
Search

Lokalna zajednica

Stariji brat, starija sestra

Stariji brat, starija sestra (SBSS) je mentorski program u kojem se volonteri i volonterke osnažuju i razvijaju kompetencije za ulogu mentora i mentorica djeci u riziku uzrasta između 6 i 14 godina. Prvenstveni cilj programa je da mentori i mentorice doprinesu boljoj socijalnoj uključenosti djece kojoj je otežano odrastanje u zdravu, društveno integrisanu ličnost, uz istovremeni rad na sebi i razvoju svojih kapaciteta. Volonteri/volonterke, kao mentori/mentorice su podrška djeci za razvoj životnih vještina, postaju njihovi uzori i osobe na koje se mogu osloniti. Mentorstvo podrazumijeva prijateljstvo, pomaganje u savladavanju školskog gradiva, izgradnju pozitivnih modela ponašanja, a sve to kroz učenje, druženje i zabavu. 

Za volontiranje u SBSS programu mogu aplicirati mladi uzrasta od 20 do 35 godina. Svi prijavljeni volonteri/volonterke za učešće u programu prolaze uvodni intervju, a oni koji zadovolje intervju, učestvuju na obaveznoj pripremnoj edukaciji. Tokom ciklusa, volonteri/volonterke dva puta mjesečno imaju grupne savjetodavne sastanke sa koordinatoricama programa (po potrebi je moguće organizovati i individualne savjetodavne sastanke). Volonteri/volonterke se s djecom druže osam mjeseci, minimalno 20 sati mjesečno – jednom sedmično organizuju individualna druženja s djecom (sa svojim „mlađim“ bratom ili „sestrom“) u skladu sa njihovim željama i potrebama. Za druženje imaju obezbijeđen džeparac. Radi dodatne socijalizacije organizuje se grupne aktivnosti i izleti za svu djecu i volontere/volonterke.

Pored stručne podrške iz NARKO-NE-a, volontere/volonterke u njihovom radu s djecom prate i podržavaju stručni saradnici/saradnice, socijalni radnici/radnice, pedagozi/pedagogice i psiholozi/psihologice iz JU Kantonalni centar za socijalni rad i KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Prijave za mlade se otvaraju u septembru svake godine. Volonterski angažman traje od oktobra do juna. Sva pitanja u vezi SBSS programa mogu se slati na e-mail sbss@prevencija.ba

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE program Stariji brat, starija sestra realizira od 2004. godine, prvo u saradnji s JU Kantonalni centar za socijalni rad, Sarajevo, a od 2010. godine s KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Sarajevo. Od 2023. godine u program se uključuje i Udruženje Dajte nam šansu. Implementacija programa finansijski je primarno podržana od Fondacije Stariji brat, starija sestra.