Prevencija.ba Logo
Search

Lokalna zajednica

Pod pojmom “zajednica” smatramo prostor u kojem se mogu razviti i primijeniti učinkoviti preventivni sistemi. Zajednica se uglavnom temelji na osjećaju povezanosti, identitetu i povjerenju. Jedan od temeljnih razloga za uspostavljanje učinkovitih sistema implementacije u zajednici je povećavanje vjerovatnoće da ciljana populacija osjeti direktnu dobrobit od preventivnih intervencija utemeljenih na dokazima. Drugi je razlog što učinkoviti sistem implementacije omogućava uspostavu, višestruke, sveobuhvatne i integrirane prevencije, pa čak i usluga ranog tretmana za određeni dio populacije, ranjive grupe i pojedince. Uloga lokalne zajednice u prevenciji ovisnosti jeste da donese efikasne strategije i politike koje omogućavaju ljudima da žive zdravo. Učinkovite preventivne intervencije temelje se na dobrom poznavanju i razumijevanju prirode i razmjera korištenja psihoaktivnih supstanci u određenoj zajednici.

Nacionalne i međunarodne grupe i vladine organizacije mogu podržati korištenje intervencija utemeljenih na dokazima, ali one se ipak ne primjenjuju u velikoj mjeri. Neki od razloga leže u izazovima s kojim se suočavaju kreatori/kreatorice politika i okruženjem u samim zajednicama. Osim prepreka na lokalnom nivou, okruženju u zajednici, učinkovitim intervencijama utemeljenim na dokazima prepreke mogu biti politike, različite odluke o finansiranju i ustaljene neučinkovite prakse i drugi faktori. 

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE od 2002. godine provodi mentorski program Stariji brat, starija sestra kroz koji se spajaju volonter/volonterka (stariji brat/sestra) i dijete (mlađa sestra/brat) s ciljem razvijanja kvalitetnog, brižnog i podržavajućeg odnosa. Taj se cilj ostvaruje putem dva oblika: rad volontera/volonterke s djetetom i rad stručnjaka/stručnjakinje s volonterom/volonterkom.

Boombar je projekt namijenjen srednjoškolcima i srednjoškolkama u slobodnom vremenu. Boombar je mobilni bezalkoholni koktel bar koji nudi sigurno okruženje za socijalizaciju djece i mladih i zdrave alternative bez alkohola.