Prevencija.ba Logo
Search

Internacionalni volonterizam

Internacionalni volonterizam

NARKO-NE je akreditovano udruženje za internacionalni volonterizam, pruža mogućnost mladima da volontiraju i učestvuju u omladinskim razmjenama u inostranstvu, ili mladima iz inostranstva da volontiraju u BiH (sending i hosting) uz kontinuiranu mentorsku podršku. Mladi imaju priliku stjecati neformalno iskustvo kroz programe European Solidarity Corps, Weltwärts i Erasmus+. Volonterima/volonterkama su obezbijeđeni smještaj, hrana, džeparac, osiguranje, putni troškovi i kurs jezika zemlje u kojoj volontiraju. Kroz ESC i Weltwärts program Udruženje NARKO-NE podržalo je 42 volontera/volonterke iz BiH koji su volonterski angažman obavljali u zemljama: Švedska, Francuska, Njemačka, Španija, Norveška, Austrija, Hrvatska, Slovenija i Malta. Udruženje NARKO-NE je bilo hosting organizacija za troje volontera iz Njemačke i Albanije, kroz ESC, Weltwärts i ROUTEWB6 program.

Evropske snage solidarnosti (European Solidarity Corps – ESC) su nova inicijativa Evropske unije za mlade od 18 do 30 godina. Nudi inspirativno i osnažujuće iskustvo za mlade ljude koji žele pomoći, učiti i razvijati se u drugoj zemlji. Mladi koji se žele uključiti u ovakve aktivnosti trebaju se registrovati na portal Evropskih snaga solidarnosti, gdje mogu pronaći odgovarajući projekt i zemlju u kojoj žele volontirati. Projekti koje podupiru Evropske snage solidarnosti mogu trajati od dva do dvanaest mjeseci. NARKO-NE sarađuje sa nekoliko organizacija iz EU kroz ESC program, a najčešće sa Pax christi Aachen

Weltwärts program je razvojni politički volonterski servis Njemačkog ministarstva za saradnju (BMZ) koji od 2008. godine omogućava mladim ljudima starosne dobi od 18 do 28 godina iz Njemačke da rade volontersku službu u nekoj od zemalja u razvoju. Cilj programa je da godišnje omogući volontersku službu za oko 10.000 mladih ljudi, a u tome im uveliko pomažu njemačke nevladine organizacije. Program od 2013. godine omogućava i mladima iz regije, uključujući i BiH, volonterski angažman na period od godinu dana u jednoj od partnerskih organizacija u Njemačkoj. NARKO-NE trenutno sarađuje s organizacijom Friedenskreis Halle.

Erasmus+ je program EU za podršku obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Evropi. Za provedbu Erasmus+ programa odgovorna je Evropska komisija koja upravlja proračunom i određuje prioritete, ciljeve i kriterije programa. NARKO-NE trenutno nema aktivnih projekata u okviru Erasmus+programa.