Prevencija.ba Logo
Search

Uspješne priče iz NARKO-NE-a

Koliko je Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKONE značilo mladima kao odskočna daska za njihov dalji razvoj? Šta je ostalo u njihovim životima kad su otišli dalje, nekim svojim putevima? Osim zdravih navika, koje su i najbitnije kao temelj daljeg zdravog života, volontiranje u NARKO-NE-u je mnogim mladima poslužilo kao usmjerenje, putokaz. Počevši od projekata selektivne prevencije usmjerenih na studente pomagačkih zanimanja koji se u svom volonterskom iskustvu susreću sa ranjivim grupama djece i mladih i samim tim rade i na sebi i svojim kapacitetima pa do mladih kojima su projekti univerzalne odnosno primarne prevencije bili početak nekog daljeg kreativnog puta, NARKO-NE je izgradio mnoge mlade.

NARKO-NE životna škola, Emina Sarajlić

Putokaz u profesionalnu budućnost, Jasmina Kokić-Kocamese

Putokaz u profesionalnu budućnost, Nermana Suša