Prevencija.ba Logo
Search

Vizija, misija, vrijednosti i principi

VIZIJA
Zdravo društvo u kojem se djeca i mladi uspješno nose s izazovima odrastanja, te aktivno uključuju i doprinose razvoju kvaliteta života u zajednicama.

Kratka verzija: Kvalitetan i zdrav život u BiH.

MISIJA
Udruženje NARKO-NE kreira i razvija volonterske programe za osnaživanje i zdrav razvoj djece i mladih, te gradi i jača kapacitete profesionalaca za uspješan rad na prevenciji ovisnosti i unapređenju zdravlja u BiH.
Kratka verzija: Osnažujemo djecu i mlade da zdravo društvo grade.

 

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI


Prevencija ovisnosti i unapređenje zdravlja
Mi kreiramo uslove za zdravo odrastanje. Radimo na uzrocima nastanka različitih vrsta ovisnosti, jačamo životne vještine kod djece i mladih te razvijamo sadržaje za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.


Volonterizam i neformalno obrazovanje
Za nas je volonterski rad instrument za lični razvoj i usavršavanje mladih, te model za promociju društvene odgovornosti. Volonteri i volonterke usvajaju znanje i pozitivne vrijednosti koje primjenjuju i prenose u svojim zajednicama.


Kvalitet života pojedinca i društva
Naš pristup se ogleda u prepoznavanju i osnaživanju resursa i potencijala pojedinaca, u skladu s njihovim potrebama. Podstičemo aktiviranje lične motivacije, odgovornosti i izgradnju kvalitetnih odnosa koje smatramo jednim od najvažnijih faktora prevencije ovisnosti.


Stručnost i inovativnost
Našu profesionalnost i inovativnost u preventivnom radu karakteriziraju: naučna utemeljenost, metode rada prilagođene ciljnim grupama i povezivanje znanja s ličnim stavovima i emocijama.


Umrežavanje
Uključujemo djecu i mlade iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, povezujemo se s drugim vladinim i nevladinim organizacijama, te sarađujemo s predstavnicima vlasti svih nivoa s ciljem poboljšanja zdravlja u društvu.


Kontinuiran rast i dosljednost
Od početka djelovanja planiramo i provodimo sadržaje u skladu s našom misijom i vizijom, aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima, kao i postojećim pravnim osnovama. Posvećeni smo razvoju i profesionalizaciji prevencije ovisnosti u BiH. S dostupnim resursima ostvarujemo maksimalne rezultate u radu, te ih transparentno komuniciramo prema javnosti.