Prevencija.ba Logo
Search

Naš tim

Izvršni direktor

Amir Hasanović, MA prevencije ovisnosti i nasilja, diplomirani socijalni radnik

Zamjenica izvršnog direktora

Andrea Mijatović, diplomirana psihologinja

Stručna saradnica za programe prevencije u porodici

Alma Hadžiskakić, diplomirana socijalna radnica

Stručna saradnica za programe prevencije u lokalnim zajednicama i medijima

Azra Halilović, BA socijalnog rada

Stručna saradnica za programe prevencije u školi

Sanela Pekić, magistrica društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije, diplomirana socijalna radnica

Stručna saradnica za programe prevencije na radnom mjestu

Ileana Šnur-Muratagić, diplomirana socijalna radnica

Stručni suradnik za istraživanja, monitoring i evaluaciju

Siniša Baljo, profesor razredne nastave, sistemski porodični terapeut

Koordinatorica programa Stariji brat, starija sestra

Izanela Mahmutović, diplomirana socijalna radnica

Projektna koordinatorica

Kerima Delibašić, MA psihologije

Asistentica programa Stariji brat, starija sestra

Jovana Perović, diplomirana psihologinja

Stručna saradnica za finansije

Aida Šehagić,

Finansijsko-administrativna asistentica

Maida Šabanović-Gljiva, modelar tehničar-konstruktor

maida.sabanovic.gljiva@prevencija.ba

Asistentica na programima u makro okruženju

Anisa Čelik, MA psihologije

Predsjednik Skupštine:
Tarik Smailbegović, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Sarajevo

Upravni odbor:
Predsjednik upravnog odbora: Fra Stipan Radić, Franjevački samostan sv. Ante Bistrik
Zamjenica predsjednika upravnog odbora: Sanja Horvat, Caritas Bosne i Hercegovine
Članica upravnog odbora: Mr. Ivona Čelebičić, ProMENTE
Članica upravnog odbora: Marija Grabovac, Općina Vitez, Služba za društvene djelatnosti
Član upravnog odbora: Bruno Grebenar, Osnovna škola 13. rujan, Jajce

Skupština Udruženja

Svi volonteri i volonterke koji aktivno učestvuju u radu Udruženja najmanje godinu dana, u skladu sa Statutom Udruženja postaju članovi Skupštine. Skupština se održava na predstavničkom principu.