Prevencija.ba Logo
Search

HISTORIJAT I DJELOVANJE

Jedna riječ, ustvari, to su dvije riječi – sinonim za prevenciju. NARKO-NE, organizacija nastala pod pokroviteljstvom HKO Kruh svetog Ante u Sarajevu 2002. godine, koja svoje projekte sprovodi na području cijele Bosne i Hercegovine, a u svojoj viziji ima Zdravo društvo u kojem se djeca i mladi uspješno nose s izazovima odrastanja te aktivno uključuju i doprinose razvoju kvaliteta života u zajednicama.

Nastanak Udruženja za prevenciju ovisnosti NARKO-NE veže se za prvi projekt (Interkulturalne kreativne sedmice/tjedni IKS) bivše izvršne direktorice Udruženja s. Magdalene Schildknecht, koji je 2002. godine održan u Vitezu. Također, počeci Udruženja vežu se i za sklapanje partnerstva i nesebičnu podršku HKO Kruh svetog Ante s kojima i dandanas sarađujemo. Tokom godina rada, razvijali su se i ostali projekti koji su potom srasli u programe i razvojne projekte te mreže, a paralelno projektima neprestano su se razvijali i rasli kapaciteti organizacije, tako da Udruženje danas zapošljava deset stalno zaposlenih stručnjaka/stručnjakinja iz oblasti socijalnog rada, pedagogije i psihologije. Svake godine u našem Udruženju uključeni su i pripravnici/pripravnice i međunarodni volonteri/volonterke kojima pružamo podršku u radu i stručno usavršavanje.

Motor naše organizacije i ambasadori/ambasadorice prevencije u našem društvu su naši volonteri i volonterke, njih između 200 i 250 godišnje. Svi oni su educirani da kroz različite metode (teatar, novinarstvo, mentorski rad, rad s djecom i vršnjacima/vršnjakinjama itd.) ohrabre i podrže djecu i vršnjake/vršnjakinje u svojim sredinama da se odupru raznim ovisnostima, ovisničkim i rizičnim ponašanjima i sličnim babarogama i dedarogama, te stvore zdrave alternative takvom ponašanju.

Mi volimo miješati kruške i jabuke i tako praviti ukusnu voćnu salatu, tako da su u našim projektima aktivni i udruženi volonteri i volonterke iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, bez obzira na bilo koje kulturološko obilježje.

Našu ekipu također čini menadžment, te uposlenici i uposlenice koje hrabro, mudro i strpljivo rade s našim volonterima/volonterkama, sarađuju s partnerskim organizacijama, pripremaju projekte i programe, prepoznaju potrebe i probleme mladih te su najveća podrška našim volonterima i volonterkama u njihovom radu.


Organizacija projekata, ciljevi

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE svoj rad realizira na dva nivoa:

1. Direktan rad u zajednici

2. Razvojne i zagovaračke inicijative i umrežavanje

Direktan rad u zajednici

Direktni rad u zajednici obuhvata program univerzalne prevencije ovisnosti – Putokazi u zdravije društvo i program selektivne prevencije ovisnosti – Mentorski program.

U programu Putokazi u zdravije društvo educiramo srednjoškolce i stručnjake širom BiH za rad na prevenciji ovisnosti i unapređenju zdravlja u njihovim zajednicama. Kroz glumu, istraživanje, novinarstvo, video produkciju, kvizove znanja, igre i zanimljive edukativne radionice radimo na podizanju svijesti djece, mladih i odraslih o opasnostima ovisničkih i rizičnih ponašanja, potičemo na razvoj zdravih životnih stilova i nudimo alternative za korisno provođenje slobodnog vremena. Projekti koji djeluju u okviru ovog programa su: Intercity teatar projekt, Preventeen i kNOw risks.

U Mentorskom programu srednjoškolci i studenti se educiraju i osnažuju da kroz izgradnju podržavajućeg i brižnog mentorskog odnosa sa djecom u riziku doprinesu njihovom osnaživanju i socijalnoj uključenosti, kroz odnos „jedan-na-jedan“ ili grupne aktivnosti. Djeca i njihovi mentori provode zajedničko vrijeme u druženju, učenju i zabavi. Projekti koji djeluju u okviru ovog programa su: Edukativni rad s djecom u riziku, Radionice za učenje i Stariji brat, starija sestra.


Razvojne i zagovaračke inicijative i umrežavanje

Ovim inicijativama nastojimo stvoriti povoljno okruženje za sistemsku podršku programima koje implementira Udruženje NARKO-NE i kreirati uslove za stručno utemeljen i sistematičan pristup radu na oblasti prevencije ovisnosti u BiH. Inicijative i projekti koji djeluju u ovom domenu: Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra, Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti u BiH (RIPPO) i Međunarodni projekti i programi razmjene volontera.


Pristup radu, modeli i koncepti

Već na sami spomen imena NARKO-NE većina ljudi pomisli upravo na udruženje bivših i/ili liječenih ovisnika/ovisnica, što za posljedicu ima mnoge predrasude. Ipak, ako naziv ovog udruženja spomenete nekome od volontera/volonterki i saradnika/saradnica koji sudjeluju u njegovim aktivnostima, većini njih nižu se sljedeće predodžbe u glavi: druženje u prirodi, smijeh, društvene igre s papirićima, flomasterima i različitim rekvizitima, razgovaranje o vlastitim snovima, željama i imaginarnim situacijama te osjećaj zajedništva pri čemu je svako jednako važan i poseban. Ono što ovo udruženje čini prepoznatljivim upravo su njegove jedinstvene metode, modeli i koncepti rada.

Sama filozofija rada Udruženja NARKO-NE inspirirana je knjigom Eckharda Schiffera Zašto Huckleberry Finn nije postao ovisnik? u kojoj ovaj autor zastupa tezu da se ovisnost u svojim različitim oblicima često može izbjeći ako svijet djece i mladih sačuvamo od uništenja. To možemo ostvariti ako djeca i mladi u svijetu imaju mogućnost razvijati svoje stvaralačke snage te ako mogu konkretno istaknuti svoje snove i čežnje, svoje potrebe za pustolovinom te konstruktivno doživjeti jedinstvenost i opuštanje.

Ova Schifferova teza te Model salutogeneze iskorišteni su u svim projektima Udruženja NARKO-NE. Na taj način razvila se i Zvijezda vodilja organizacije koju su stvorili volonteri/volonterke i njihovi roditelji, nastavnici/nastavnice te stručni saradnici/saradnice koji su bili uključeni u projekte. Zvijezda vodilja zapravo je primjena Modela salutogeneze (Aaron Antonovsky, 1993.) te prikazuje sve one zaštitne čimbenike koji nas drže dalje od ovisnosti. Također, ta Zvijezda vodi nas kroz sve naše projekte univerzalne i selektivne prevencije. Univerzalna prevencija je ona usmjerena na svu djecu i mlade te njihovo socijalno okruženje (Intercity teatar projekt, magazin Preventeen, Interkulturalne kreativne sedmice/tjedni). Selektivna prevencija − prevencija namijenjena djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti (Stariji brat, starija sestra, Edukativni rad sa djecom u riziku).