Prevencija.ba Logo
Search

Životna sredina

Sedma obuka o Evropskom prevencijskom kurikulumu

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE organizovalo je sedmi po redu trening o Evropskom prevencijskom kurikulumu (EUPC), 22. i 23. 11. 2023. godine u Brčkom koji su vodili Amir Hasanović i Andrea Mijatović, izvršni direktor i zamjenica izvršnog direktora NARKO-NE-a. Učesnici i učesnice treninga bili su predstavnici škola, ustanova i organizacija koji rade direktno na pitanjima

Pročitaj više >

Evropski prevencijski kurikulum u Tuzli

Dobra namjera nije dovoljna da bi se uspješno radilo na prevenciji ovisnosti. U Bosni i Hercegovini se još uvijek sprovode zastarjeli, tradicionalni pristupi koji ne samo da su dokazani kao neučinkoviti, nego mogu izazvati i štetu. Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE aktivno radi na edukaciji ključnih osoba o Evropskom prevencijskom

Pročitaj više >

Poziv za učešće na treningu o Evropskom prevencijskom kurikulumu

Pozivamo Vas da se prijavite za učešće na treningu o Evropskom prevencijskom kurikulumu koji je namijenjen službenicima i službenicama u javnoj upravi koji imaju opću ili specijaliziranu ulogu i odgovornost za kreiranje i/ili koordinaciju preventivnih programa. Trening organizira Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, a održat

Pročitaj više >

Trening za donosioce odluka o Evropskom prevencijskom kurikulumu

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE u partnerstvu s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine organiziralo je trening 9. – 10. 3. 2022. u Mostaru o Evropskom prevencijskom kurikulumu (EUPC) kojem su prisustvovati predstavnici/predstavnice nadležnih ministarstava i ustanova koji imaju opću ili specijaliziranu ulogu i odgovornost za kreiranje i/ili koordinaciju preventivnih programa.

Pročitaj više >